Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu

PROCEDURY COVID_19 ODDZIAŁY O

ZAŁACZNIK 1

ZAŁACZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8

ZAŁĄCZNIK 9


 PROCEDURY COVID_19 KL 1-6

ZAŁACZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3


Drodzy Rodzice prosimy na bieżąco śledzić informacje Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Po 28 sierpnia na szkolnej stronie internetowej zostaną umieszczone informacje odnośnie organizacji roku szkolnego 2020/2021.


Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy! 

 Uczniowie!

Trudno uwierzyć, że nadszedł już czas zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Nie widzieliśmy się bardzo długo - od początku pracy zdalnej Nasze spotkania odbywały się tylko przy użyciu komputerów. Ten ostatni czas dla nas wszystkich był wyjątkowo trudny. Natomiast nowe wyzwania wzbogacił nas w nowe doświadczenia. Ten czas zmusił Was do większej organizacji oraz samodzielności, planowania swojej pracy. To pozytywne strony pracy zdalnej. Jednak zdajemy sobie sprawę, że brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, bezpośredniego uczestnictwa  w zajęciach, brak kontaktu z zespołem klasowym – to aspekty, które okazały się niezwykle trudne dla Was ale także dla wychowawców i nauczycieli.

Nasze Grono Pedagogiczne także zostało postawione przed zadaniem, którego w historii polskiej edukacji nie było. Z dnia na dzień musieliśmy nauczyć się pracować z Wami na odległość. Wspólnie udało nam się pokonać pojawiające się bariery i trudności.

Kieruję do Was ogromne podziękowania za aktywny udział w lekcjach, odsyłanie zadań swoim nauczycielom. Z całego serca gratuluję Wam wyników uzyskanych na świadectwie, zdobytych nagród oraz wyróżnień.

Szanowni Rodzice!   

To właśnie Państwu należą się szczególne podziękowania za trud włożony w przygotowanie Waszych dzieci do podjęcia nauki zdalnej, wspieranie i pomaganie im w pokonywaniu trudności.  Jestem wdzięczny, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach nauki zdalnej byliście Państwo przy swoich dzieciach, wpieraliście ich i dbaliście o komfort pracy zdalnej. Dzięki Waszemu zaangażowaniu wspólnymi siłami dobrnęliśmy do końca roku szkolnego 2019/2020.    

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy!  

Niezwykle trudny czas za nami. Natychmiastowe przejście na system zdalnego nauczania był dla nas ogromnym wyzwaniem. Zostaliście Zmuszeni Państwo do nagłego przeorganizowania swojego warsztatu pracy  i dostosowania się do nowego  trybu. Bardzo dziękuję za Waszą otwartość, zaangażowanie i poświęcenie. Otoczyliście pomocą i wsparciem każdego ucznia. Często w późnych  godzinach wieczornych odpowiadaliście jeszcze na wiadomości uczniowskie, odsyłaliście poprawione zadania, nie ustawaliście w trudzie dotarcia do swoich wychowanków. Wiem doskonale, że nie zawsze było to łatwe. Jestem przekonany, że wzbogaceni o nowe doświadczenia, będziemy inaczej patrzeć w przyszłość. Wszystkie nowe narzędzia, metody pracy i zdobyte umiejętności oraz kompetencje stają się naszą siłą i  pozostaną z nami na dłużej.

Na wakacyjną przerwę życzę Wam drodzy Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili, które zapamiętacie na zawsze. Pozwólcie sobie na zapomnieć o wszelkich troskach i korzystajcie w pełni z dobrodziejstw lata.

Szanowni Uczniowie nie zapominajcie jednak w tym czasie o bezpieczeństwo  swoim i innych.  

 

Bezpieczne wakacje
 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym

Dyrektor Szkoły

Jarosław Wrzałka


Konsultacje dla uczniów od 01.06.2020 r.

Od dnia 1 czerwca w szkole będą odbywać się konsultacje stacjonarne dla uczniów klas IV –VI.

Konsultacje zostały zaplanowane we wtorki w godzinach od 11.10  do 13.50
i będą obywać się dla uczniów wcześniej zgłoszonych oraz zgodnie z załączonym harmonogramem.

Przed udziałem w konsultacjach należy obowiązkowo zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole (szczególnie załączniki 4 oraz 6) oraz z wytycznymi sanitarnymi GIS, MZ, MEN.

Przed udziałem należy dostarczyć stosowne oświadczenia oraz zgody rodziców. Formularze zainteresowanym zostaną przesłane drogą elektroniczną przez wychowawców poszczególnych klas. Druki te będą również dostępne do wypełnienia bezpośrednio przed planowanymi zajęciami.

 1. HARMONOGRAM KONSULTACJI
 2. Procedury bezpieczeństwa
 3. Rekomendacja GIS i zajęcia rewalidacyjne
 4. Wytyczne GIS MZ i MEN

Szanowni Rodzice

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, podjąłem decyzję, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu od 25 maja 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
dla wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas I – III.

Wpływ na powyższą decyzję miał fakt, iż do szkoły nie wpłynęła żadna deklaracja/informacja woli Rodzica na wysłanie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Informuję także, że w dalszym ciągu proces dydaktyczny prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dyrektor szkoły
Jarosław Wrzałka


Drodzy Rodzice!

Od 25 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca możliwość organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, a nie posiadają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki w tym czasie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomóc w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Wytyczne GIS zamieszczone zostały w „Pliku do pobrania”

W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej w formie kształcenia zdalnego, zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole, jak i dla uczniów pozostających w domach.

To oznacza, że uczniowie poza zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w szkole mają obowiązek realizacji nauki w domu
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

To rodzice decydują czy ich dzieci wrócą do szkoły na zajęcia opiekuńcze od 25.05.2020 r.

Bardzo proszę, abyście Państwo kierując się dobrem swoich dzieci, ich bezpieczeństwem, bezpieczeństwem pracowników szkoły oraz bezpieczeństwem społeczeństwa lokalnego, podjęli decyzję w sprawie wysłania dziecka do szkoły bądź pozostawienia tego dziecka w domu.

Proszę o podjętej decyzji poinformować bezpośrednio dyrektora szkoły do 20.05.2020 r. Informacja ta jest dla mnie bardzo istotna ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania szkoły, na ewentualność przyjęcia dzieci w nowych, epidemicznych warunkach.

Brak informacji od rodzica do 20 maja 2020 r. traktować będę jako brak woli wysłania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Wytyczne GIS, MZ I MEN

Dyrektor szkoły
Jarosław Wrzałka

tel. 697 222 200


Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci

       W porozumieniu z Wójtem Gminy Skórcz, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz pracowników placówki, została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w oddziałach przedszkolnych do dnia 24 maja 2020 r.

      W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu będą prowadzone w dalszym ciągu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Nr 4/2020

Z życzeniami zdrowia
Dyrektor szkoły
Jarosław Wrzałka


Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!

 

         Od 25 marca stosujemy się do modelu zdalnego nauczania rekomendowanego w rozporządzeniu wydanym przez MEN. Od tego dnia będzie realizowana podstawa programowa oraz ocenianie pracy uczniów.

Zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalne nauczanie.

         Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów/zajęć w systemie zdalnym. Realizacja będzie przebiegać wg dotychczas obowiązującego planu lekcji.

         Wszystkie informacje o tematach lekcji będą dostępne w materiałach podanych na szkolnej stronie internetowej oraz poprzez inne uzgodnione z nauczycielem komunikatory. Nauczyciele z wyprzedzeniem będą wpisywać tematy, zadania do wykonania oraz zadania domowe.

          Jeżeli z jakiegoś powodu uczeń nie może uczestniczyć w lekcji zgodnie z planem - może zadanie wykonać w dowolnym czasie oraz efekty pracy wysłać nauczycielowi – jednak nie później niż do końca każdego tygodnia.

Zostają również podanie terminy konsultacji dla uczniów oraz rodziców z nauczycielami oraz specjalistami.

W przypadku pytań - proszę kontaktować się z wychowawcami klas.

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej. Systematycznie będziemy zamieszczać szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące dalszej pracy.

Życzę Wszystkim zdrowia

Dyrektor szkoły

Jarosław Wrzałka


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
ORAZ DO KLASY I
W CZASIE ZAWIESZENIENIA ZAJĘĆ W SZKOLE

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o wysyłanie skanów, fotografii uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych na skrzynkę mailową: szkolawb@wp.pl

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe dostarczenie dokumentacji w postaci papierowej.

Dokumenty rekrutacyjne można w wersji papierowej wrzucić do tradycyjnej skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku szkoły przy drzwiach wejściowych.

Dyrektor Szkoły

Jarosław Wrzałka

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
kliknij na poniższy link
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow


Z powodu zagrożenia koronawirusem zawieszenie
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • w dniach 12 i 13 marca będą jeszcze kursowały autobusy dowożące dzieci do szkoły na wypadek gdyby niektórzy rodzice nie byli w stanie zapewnić dzieciom opieki w domu,
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • odwołane zostają konsultacje rodziców z wychowawcami,nauczycielami przedmiotów oraz specjalistami planowane na dzień 12 marca br.
 • zostają odwołane rekolekcje wielkopostne,
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Zobowiąż dziecko do korzystania z materiałów zalecanych i przekazanych przez nauczycieli.
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • więcej informacji na temat koronawirusa na szkolnej stronie internetowej w zakładce „KORONAWIRUS”
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych od 24 lutego do 27 marca 2020 r. do godziny 15.00.

 • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w dniach od 1 do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00
 • Formularze wniosków należy pobrać i składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 – 15.00
 • Formularze wniosków dostępne są również pod adresem: http://wlkbukowiec.szkolna.net/rekrutacja

 

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Wizyta przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu

Utworzono dnia 29.10.2019

Dnia 29 października  z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz opiekuna SKO gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu. Byli nimi: dyrektor oddziału pan Jacek...

czytaj dalej na temat: Wizyta przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Skórczu

Szkoła pamięta

Utworzono dnia 28.10.2019

SZKOŁA PAMIĘTA W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta” uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu wzięli udział w różnych działaniach upamiętniających bohaterów wolności Polski, ofiar II Wojny Światowej i Powstania...

czytaj dalej na temat: Szkoła pamięta

Ślubowanie Pierwszoklasistów

Utworzono dnia 23.10.2019

18 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. Dla pierwszoklasistów jest to wielkie przeżycie i ważna chwila, gdyż w sposób symboliczny stają się pełnoprawnymi członkami...

czytaj dalej na temat: Ślubowanie Pierwszoklasistów

Apel Pamięci, w 80 rocznicę mordów na mieszkańcach Ziemi Kociewskiej

Utworzono dnia 20.10.2019

Apelu Pamięci, w 80 rocznicę mordów na mieszkańcach Ziemi Kociewskie   Dnia 20 października 2019r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Lena Jankowska i Julia Cybula wraz z nauczycielami p. Marleną Szachtą i p. Pauliną Jankowską wzięli udział w V Apelu...

czytaj dalej na temat: Apel Pamięci, w 80 rocznicę mordów na mieszkańcach Ziemi Kociewskiej

Pasowanie przedszkolaków

Utworzono dnia 17.10.2019
Dzień Pasowania Przedszkolaka odbył się dnia 16 października 2019 roku. Bohaterami uroczystości były dzieci z dwóch oddziałów przedszkolnych, oraz panie Małgorzata Pater i Alicja Kłos i pomoc nauczyciela pani Anna Gracz. Przedszkolaki wystąpiły przed swoimi rodzicami, panem...
czytaj dalej na temat: Pasowanie przedszkolaków

Rewia na lodzie ,,Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza”

Utworzono dnia 13.10.2019

Rewia na lodzie ,,Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza” 11 października 2019 roku grupy przedszkolne i klasy I-VI wraz z wychowawcami wybrały się do Hali Oliwia w Gdańsku na rewię na lodzie, spektakl ,,Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza” oparty na motywach książki B....

czytaj dalej na temat: Rewia na lodzie ,,Niezwykłe przygody Sindbada Żeglarza”

Wycieczka do Torunia

Utworzono dnia 27.09.2019

  Dnia 27 września uczniowie klas II, III, i IV pod opieką pań wychowawczyń: Iwony Magalskiej, Marty Pielak i Pauliny Jankowskiej wybrali się na wycieczkę do Torunia. Dzień rozpoczął się od wizyty w Żywym Muzeum Piernika, gdzie dzieci mogły poznać tradycję wypieku toruńskiego...

czytaj dalej na temat: Wycieczka do Torunia

Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono dnia 10.10.2019

Dyskoteka integracyjna

Utworzono dnia 27.09.2019

Samorząd Uczniowski dnia 25 września zorganizował w naszej szkole pierwszą w nowym roku szkolnym dyskotekę integracyjną dla klas IV-VI.  Zabawa rozpoczęła się uroczystym ślubowaniem nowych, wybranych reprezentantów Samorządu Uczniowskiego. Zostali nimi: Nikola Gwizdała,...

czytaj dalej na temat: Dyskoteka integracyjna

Warsztaty z biologiem

Utworzono dnia 05.10.2019

Warsztaty z biologiem hodującym egzotyczne zwierzęta Stań oko w oko z pająkiem, czyli spojrzyj w jego piękne oczka i przekonaj się, że pajęczaki to także niezwykłe stworzenia Dzieci mają wrodzoną chęć bliskiego obcowania ze zwierzętami. Dlatego nie tylko przekazujemy im wiedzę...

czytaj dalej na temat: Warsztaty z biologiem

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 144

W poprzednim tygodniu: 166

W tym miesiącu: 480

W poprzednim miesiącu: 664

Wszystkich: 20519