Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu

PROCEDURY COVID_19 ODDZIAŁY O

ZAŁACZNIK 1

ZAŁACZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5

ZAŁĄCZNIK 6

ZAŁĄCZNIK 7

ZAŁĄCZNIK 8

ZAŁĄCZNIK 9


 PROCEDURY COVID_19 KL 1-6

ZAŁACZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3


Drodzy Rodzice prosimy na bieżąco śledzić informacje Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Po 28 sierpnia na szkolnej stronie internetowej zostaną umieszczone informacje odnośnie organizacji roku szkolnego 2020/2021.


Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy! 

 Uczniowie!

Trudno uwierzyć, że nadszedł już czas zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Nie widzieliśmy się bardzo długo - od początku pracy zdalnej Nasze spotkania odbywały się tylko przy użyciu komputerów. Ten ostatni czas dla nas wszystkich był wyjątkowo trudny. Natomiast nowe wyzwania wzbogacił nas w nowe doświadczenia. Ten czas zmusił Was do większej organizacji oraz samodzielności, planowania swojej pracy. To pozytywne strony pracy zdalnej. Jednak zdajemy sobie sprawę, że brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielami, bezpośredniego uczestnictwa  w zajęciach, brak kontaktu z zespołem klasowym – to aspekty, które okazały się niezwykle trudne dla Was ale także dla wychowawców i nauczycieli.

Nasze Grono Pedagogiczne także zostało postawione przed zadaniem, którego w historii polskiej edukacji nie było. Z dnia na dzień musieliśmy nauczyć się pracować z Wami na odległość. Wspólnie udało nam się pokonać pojawiające się bariery i trudności.

Kieruję do Was ogromne podziękowania za aktywny udział w lekcjach, odsyłanie zadań swoim nauczycielom. Z całego serca gratuluję Wam wyników uzyskanych na świadectwie, zdobytych nagród oraz wyróżnień.

Szanowni Rodzice!   

To właśnie Państwu należą się szczególne podziękowania za trud włożony w przygotowanie Waszych dzieci do podjęcia nauki zdalnej, wspieranie i pomaganie im w pokonywaniu trudności.  Jestem wdzięczny, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach nauki zdalnej byliście Państwo przy swoich dzieciach, wpieraliście ich i dbaliście o komfort pracy zdalnej. Dzięki Waszemu zaangażowaniu wspólnymi siłami dobrnęliśmy do końca roku szkolnego 2019/2020.    

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy!  

Niezwykle trudny czas za nami. Natychmiastowe przejście na system zdalnego nauczania był dla nas ogromnym wyzwaniem. Zostaliście Zmuszeni Państwo do nagłego przeorganizowania swojego warsztatu pracy  i dostosowania się do nowego  trybu. Bardzo dziękuję za Waszą otwartość, zaangażowanie i poświęcenie. Otoczyliście pomocą i wsparciem każdego ucznia. Często w późnych  godzinach wieczornych odpowiadaliście jeszcze na wiadomości uczniowskie, odsyłaliście poprawione zadania, nie ustawaliście w trudzie dotarcia do swoich wychowanków. Wiem doskonale, że nie zawsze było to łatwe. Jestem przekonany, że wzbogaceni o nowe doświadczenia, będziemy inaczej patrzeć w przyszłość. Wszystkie nowe narzędzia, metody pracy i zdobyte umiejętności oraz kompetencje stają się naszą siłą i  pozostaną z nami na dłużej.

Na wakacyjną przerwę życzę Wam drodzy Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice udanego wypoczynku, wspaniałej pogody i chwili, które zapamiętacie na zawsze. Pozwólcie sobie na zapomnieć o wszelkich troskach i korzystajcie w pełni z dobrodziejstw lata.

Szanowni Uczniowie nie zapominajcie jednak w tym czasie o bezpieczeństwo  swoim i innych.  

 

Bezpieczne wakacje
 

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym

Dyrektor Szkoły

Jarosław Wrzałka


Konsultacje dla uczniów od 01.06.2020 r.

Od dnia 1 czerwca w szkole będą odbywać się konsultacje stacjonarne dla uczniów klas IV –VI.

Konsultacje zostały zaplanowane we wtorki w godzinach od 11.10  do 13.50
i będą obywać się dla uczniów wcześniej zgłoszonych oraz zgodnie z załączonym harmonogramem.

Przed udziałem w konsultacjach należy obowiązkowo zapoznać się z procedurami obowiązującymi w szkole (szczególnie załączniki 4 oraz 6) oraz z wytycznymi sanitarnymi GIS, MZ, MEN.

Przed udziałem należy dostarczyć stosowne oświadczenia oraz zgody rodziców. Formularze zainteresowanym zostaną przesłane drogą elektroniczną przez wychowawców poszczególnych klas. Druki te będą również dostępne do wypełnienia bezpośrednio przed planowanymi zajęciami.

 1. HARMONOGRAM KONSULTACJI
 2. Procedury bezpieczeństwa
 3. Rekomendacja GIS i zajęcia rewalidacyjne
 4. Wytyczne GIS MZ i MEN

Szanowni Rodzice

Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, podjąłem decyzję, że w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu od 25 maja 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
dla wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz dla uczniów klas I – III.

Wpływ na powyższą decyzję miał fakt, iż do szkoły nie wpłynęła żadna deklaracja/informacja woli Rodzica na wysłanie dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Informuję także, że w dalszym ciągu proces dydaktyczny prowadzony jest z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dyrektor szkoły
Jarosław Wrzałka


Drodzy Rodzice!

Od 25 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca możliwość organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, a nie posiadają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki w tym czasie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomóc w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Wytyczne GIS zamieszczone zostały w „Pliku do pobrania”

W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej w formie kształcenia zdalnego, zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole, jak i dla uczniów pozostających w domach.

To oznacza, że uczniowie poza zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w szkole mają obowiązek realizacji nauki w domu
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

To rodzice decydują czy ich dzieci wrócą do szkoły na zajęcia opiekuńcze od 25.05.2020 r.

Bardzo proszę, abyście Państwo kierując się dobrem swoich dzieci, ich bezpieczeństwem, bezpieczeństwem pracowników szkoły oraz bezpieczeństwem społeczeństwa lokalnego, podjęli decyzję w sprawie wysłania dziecka do szkoły bądź pozostawienia tego dziecka w domu.

Proszę o podjętej decyzji poinformować bezpośrednio dyrektora szkoły do 20.05.2020 r. Informacja ta jest dla mnie bardzo istotna ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania szkoły, na ewentualność przyjęcia dzieci w nowych, epidemicznych warunkach.

Brak informacji od rodzica do 20 maja 2020 r. traktować będę jako brak woli wysłania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Wytyczne GIS, MZ I MEN

Dyrektor szkoły
Jarosław Wrzałka

tel. 697 222 200


Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci

       W porozumieniu z Wójtem Gminy Skórcz, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz pracowników placówki, została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w oddziałach przedszkolnych do dnia 24 maja 2020 r.

      W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa zadania oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu będą prowadzone w dalszym ciągu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Nr 4/2020

Z życzeniami zdrowia
Dyrektor szkoły
Jarosław Wrzałka


Drodzy Rodzice oraz Uczniowie!

 

         Od 25 marca stosujemy się do modelu zdalnego nauczania rekomendowanego w rozporządzeniu wydanym przez MEN. Od tego dnia będzie realizowana podstawa programowa oraz ocenianie pracy uczniów.

Zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - zdalne nauczanie.

         Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów/zajęć w systemie zdalnym. Realizacja będzie przebiegać wg dotychczas obowiązującego planu lekcji.

         Wszystkie informacje o tematach lekcji będą dostępne w materiałach podanych na szkolnej stronie internetowej oraz poprzez inne uzgodnione z nauczycielem komunikatory. Nauczyciele z wyprzedzeniem będą wpisywać tematy, zadania do wykonania oraz zadania domowe.

          Jeżeli z jakiegoś powodu uczeń nie może uczestniczyć w lekcji zgodnie z planem - może zadanie wykonać w dowolnym czasie oraz efekty pracy wysłać nauczycielowi – jednak nie później niż do końca każdego tygodnia.

Zostają również podanie terminy konsultacji dla uczniów oraz rodziców z nauczycielami oraz specjalistami.

W przypadku pytań - proszę kontaktować się z wychowawcami klas.

Prosimy o śledzenie na bieżąco naszej strony internetowej. Systematycznie będziemy zamieszczać szczegółowe informacje i wskazówki dotyczące dalszej pracy.

Życzę Wszystkim zdrowia

Dyrektor szkoły

Jarosław Wrzałka


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
ORAZ DO KLASY I
W CZASIE ZAWIESZENIENIA ZAJĘĆ W SZKOLE

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o wysyłanie skanów, fotografii uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych na skrzynkę mailową: szkolawb@wp.pl

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe dostarczenie dokumentacji w postaci papierowej.

Dokumenty rekrutacyjne można w wersji papierowej wrzucić do tradycyjnej skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku szkoły przy drzwiach wejściowych.

Dyrektor Szkoły

Jarosław Wrzałka

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW
kliknij na poniższy link
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow


Z powodu zagrożenia koronawirusem zawieszenie
zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • w dniach 12 i 13 marca będą jeszcze kursowały autobusy dowożące dzieci do szkoły na wypadek gdyby niektórzy rodzice nie byli w stanie zapewnić dzieciom opieki w domu,
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi normalnie świadczą pracę;
 • odwołane zostają konsultacje rodziców z wychowawcami,nauczycielami przedmiotów oraz specjalistami planowane na dzień 12 marca br.
 • zostają odwołane rekolekcje wielkopostne,
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Zobowiąż dziecko do korzystania z materiałów zalecanych i przekazanych przez nauczycieli.
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • więcej informacji na temat koronawirusa na szkolnej stronie internetowej w zakładce „KORONAWIRUS”
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu informuje o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych od 24 lutego do 27 marca 2020 r. do godziny 15.00.

 • Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w dniach od 1 do 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00
 • Formularze wniosków należy pobrać i składać w sekretariacie szkoły w godz. 7.00 – 15.00
 • Formularze wniosków dostępne są również pod adresem: http://wlkbukowiec.szkolna.net/rekrutacja

 

AKTUALNOŚCI, strona 2:

Wycieczka na przedstawienie pt. "Kraina Mądrości"

Utworzono dnia 07.01.2020
Wycieczka na przedstawienie pt. "Kraina Mądrości"   W dniu 16.12.2019 r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I-II Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu, wybrali się na wycieczkę do Starogardu Gdańskiego, aby obejrzeć przedstawienie pt. "Kraina...
czytaj dalej na temat: Wycieczka na przedstawienie pt. "Kraina Mądrości"

Dekorowanie świątecznych pierniczków

Utworzono dnia 07.01.2020

Dekorowanie ciasteczek   Dnia 13.12.2019 r. dzieci z oddział zerowego wraz z wychowawcą Małgorzatą Pater zdobiły świąteczne pierniczki. Pieczenie ciastek to jeden z obowiązkowych elementów bożonarodzeniowych. Zanim jednak będziemy je ze smakiem pałaszować, musimy je...

czytaj dalej na temat: Dekorowanie świątecznych pierniczków

Stylistka fryzur z wizytą w oddziale przedszkolnym

Utworzono dnia 07.01.2020

Stylistka fryzur z wizytą w oddziale przedszkolnym   Dnia 27.11.2019 r. mieliśmy przyjemność gościć w naszym przedszkolu panią Alinę Polaszek - mamę Moniki i Szymona, wraz z pomocą , wykonujące zawód fryzjera. Naszych gości powitał pan dyrektor Jarosław...

czytaj dalej na temat: Stylistka fryzur z wizytą w oddziale przedszkolnym

BIOLOGIA

Utworzono dnia 18.12.2019
Trójwymiarowe modele komórek roślinnych wykonane przez uczniów klasy V
czytaj dalej na temat: BIOLOGIA

Dyktando (nie tylko) dla mistrzów

Utworzono dnia 16.12.2019

Dyktando (nie tylko) dla mistrzów                 Dnia 16 grudnia zostało przeprowadzone ogólnopolskie dyktando ogłoszone przez Instytut Rozwoju Oświaty. Przeznaczone było dla uczniów...

czytaj dalej na temat: Dyktando (nie tylko) dla mistrzów

Starszacy czytają maluszkom

Utworzono dnia 16.12.2019
Starszacy czytają maluszkom Już od listopada uczniowie trzeciej klasy w ramach realizacji innowacji „Zabawy z  językiem polski” czytają przedszkolakom. Dnia 12 listopada Karolina Chmielecka czytała dzieciom wesołe opowiadanie „Wielbłąd i muł”. 15 listopada...
czytaj dalej na temat: Starszacy czytają maluszkom

Akcja Czysty Aniołek

Utworzono dnia 16.12.2019
Akcja Czysty Aniołek Od 9 rudnia uczniowie naszej szkoły przynosili środki czystości oraz produkty z  długim terminem przydatności. Z darów uczniów naszej szkoły powstały świąteczne paczki, które zostały przekazane starszym samotnym ludziom mieszkającym w...
czytaj dalej na temat: Akcja Czysty Aniołek

Szkolne Mikołajki

Utworzono dnia 12.12.2019
W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole Mikołajki. W ciągu dnia Mikołaj odwiedził dzieci z klas 0 a także 1-3 w ich salach lekcyjnych, gdzie obdarował ich prezentami.  Klasy IV-VI otrzymały słodki upominek.  
czytaj dalej na temat: Szkolne Mikołajki

Dzieci z Wielkiego Bukowca - dzieciom z Ekwadoru

Utworzono dnia 10.12.2019
Dzieci z Wielkiego Bukowca - dzieciom z Ekwadoru   6 grudnia naszą szkołę odwiedził misjonarz Kajetan Schalke, który 22 lata służył na misji w Ekwadorze, państwie leżącym w Ameryce południowej. Ojciec Kajetan przybliżył nam trudną sytuację ludzi mieszkających w tej...
czytaj dalej na temat: Dzieci z Wielkiego Bukowca - dzieciom z Ekwadoru

Kiermasz taniej książki

Utworzono dnia 02.12.2019

KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI   Od dnia 04.12.2019 do dnia 18.12.2019 r. odbędzie się w naszej szkole KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI. Kolorowanki, bajki i baśnie, repetytoria z języka polskiego i matematyki, książki przyrodnicze i przygodowe i wiele innych ciekawych książek do kupienia.

czytaj dalej na temat: Kiermasz taniej książki

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 144

W poprzednim tygodniu: 166

W tym miesiącu: 480

W poprzednim miesiącu: 664

Wszystkich: 20519